Perbio Science AB

Perbio Science begär att börsen avför aktien från notering

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 18:00 CEST

· Ansökan om avnotering av aktierna
· Tvångsinlösenförfarande påbörjat

FSII Sweden Holdings AB ("Fisher Sweden") som nu innehar 93,6 % av aktierna i Perbio Science, har påkallat tvångsinlösen av återstående Perbio-aktier med stöd av bestämmelserna om tvångsinlösen i aktiebolagslagen.

Med hänsyn härtill och då förutsättningar för en ändamålsenlig handel i Perbio-aktier på Stockholmsbörsen inte längre föreligger, har Perbio Science begärt att börsen skall avföra aktien från notering. Enligt överenskommelse med börsen är sista dag för handel med Perbio-aktien den 24 september 2003. Noteringen av aktien kommer följaktligen att upphöra från och med den 25 september 2003.

YTTERLIGARE INFORMATION
VD Leland G Foster tfn +1 435 757 6432
eller VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller
070-862 01 22

Perbio Science AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 353 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com