Perfect Group

Perfect Place projektleder när Cramo tar steget mot LEED Platinum

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 08:10 CEST

Cramo ska under våren 2014 flytta sitt huvudkontor från Kista in i nybyggda lokaler i Frösunda som byggs enligt LEED Platinum miljöcertifieringssystem. Perfect Place har valts som partner för att stödja och vägleda genom hela processen i att skapa en modern, miljömässigt effektiv och kreativ arbetsplats.  

Cramo är ett engagerat företag med en tydlig miljöprofil och socialt engagemang som ytterligare vill förbättra sina flöden genom mer ändamålsenliga lokaler. Det är nu beslutat att man ska flytta till nya lokaler i en LEED Platinum certifierad byggnad och Cramo tar nu hjälp av Perfect Place för att projektleda hela förändringsprocessen. Byggnaden, som än så länge är en byggarbetsplats, ligger i Frösunda och byggs av JM.

Perfect Place agerar som övergripande projektledare och ska tillsammans med en intern medarbetargrupp på Cramo hjälpa till genom hela projektet för att skapa en professionell, modern och noggrant hyresgästanpassad lokal och en välkomnande arbetsplats. Perfect Place stödjer Cramo i alla delar, bland annat i förankringen med alla medarbetare, lokalanpassning, inredningskoncept och layout för att främja nya flöden och processer samt logistiken kring flytten.

Projektet drog igång i slutet av sommaren med en workshop hos Perfect Place för att ta reda på vilka mål, visioner och värderingar som är viktiga att ta tillvara på i skapandet av en välplanerad och social arbetsplats som främjar Cramos verksamhet på bästa sätt.

Perfect Place är en del av Perfect Group.
Intresserad av mer information om Perfect Place? http://www.perfectplace.se   
Eller kanske mer information om Cramo? http://www.cramo.se

För ytterligare information:
Anna Steorn, Projektledare Perfect Place Stockholm, tfn: 0702-78 14 44, anna.steorn@perfectplace.se 
Sabina Husberg Götlind, Pressansvarig, tfn: 0704-57 63 36, sabina.husberg.gotlind@perfectgroup.se  

Källa bild: Vasakronan

Perfect Group samlar marknadens bästa projektledare inom företagsutveckling, konceptinredning och event. Vi är en ny och snabbt växande företagsgrupp. Vår totala erfarenhet, från Sverige såväl som internationella marknader, omfattar strategi, inredningsdesign, logistik och varumärkesuppbyggnad.