Drive Management

Performance Management Survey 2010

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 12:46 CET

Sveriges ledande studie avseende Performance Management, Performance Management Survey 2010, genomförs under november av Drive Management. Studien, som genomförs för fjärde året i rad och omfattar en stor andel av Sveriges största företag, röner ofta ett mycket stort intresse. Studien ger de bästa förutsättningarna att ligga i framkant när det gäller Performance Management.

Fokus i årets studie är resultat och effekter av Performance Management och även framgångsfaktorer samt hinder för ett framgångsrikt Performance Management undersöks. Samtliga medverkande företag erhåller en exklusiv rapport från studien.

För frågor om studien vänligen kontakta Drive Management på 08-23 13 16 eller pmsurvey@drive.se

 

Drive Management är en ledande aktör inom Performance Management

Drive Management anlitas av Sveriges största företag för satsningar på Performance Management. Uppdragen omfattar strategisk och taktisk rådgivning samt konkreta operativa insatser för att säkerställa faktisk förändring i vardagen.

Drive Managements specialisering, långa erfarenhet från många stora och utmanade uppdrag samt egna undersökningar gör att vi är den aktör som har högst kompetens och störst praktisk erfarenhet inom Performance Management.

Drive Management, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm

www.drive.se