Pergo AB

Pergo ingår nya kreditavtal

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 13:54 CEST

Pergo träffar nya långsiktiga kreditavtal med Swedbank (FöreningsSparbanken AB (publ)), HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, och Nordea Bank AB. Krediterna, som kommer att ersätta tidigare avtal, löper under 4 år och uppgår till ett sammanlagt belopp av 71.500.000 US-dollar. Per den 31 mars 2004 hade Pergo en nettokassa på 8 Mkr.

Trelleborg 2004-07-12
Pergo AB
Corporate Communications

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
CEO – Göran Bernhoff, tel 0410-36 31 00
CFO – Staffan Söderqvist, tel 0410-36 31 00

Detta är Pergo
Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com