Pergo AB

Pergo och Classen skriver samarbetsavtal

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 15:42 CEST

Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i främst Nordamerika och Europa. Företaget har sitt huvudkontor i Trelleborg. Classen är en av de största laminatgolvstillverkarna i världen, med helt integrerade faciliteter för produktion och logistik.

Pergo och Classen har skrivit ett långsiktigt samarbetsavtal för samtliga marknader i västra Europa, med undantag av Tyskland.

Genom avtalet kommer Pergo att få exklusiv rätt att sälja och distribuera produkter producerade hos Classen för Pergo över hela västra Europa, främst till Pergos kunder inom fackhandeln och det professionella segmentet.

Samarbetet ger Pergo ett bredare produktutbud och Pergo kommer nu, som tillägg till företagets existerande premiumproduktutbud, att kunna erbjuda attraktiva produkter även inom mellanprissegmenten.

Classen, med sina moderna tyska productionsfaciliteter i Baruth och Kaisersesch, kommer genom avtalet att få ökad exponering till fackhandeln och det professionella segmentet i västra Europa.


Trelleborg 2004-05-14 Kaisersesch 2004-05-14
Pergo AB Classen Group


För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Pergo: CEO Göran Bernhoff, tel 0410 36 31 00
Informationsansvarig Åsa Ruhr, tel 0410 36 31 00
Classen Group: Director Ralf Eisermann, +49 26 53 98 07 05


Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo uppfann laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com