Pergo AB

Pergo skriver ned värdet på Witex-aktierna

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 13:44 CEST

Pergos styrelse har fattat beslut om att helt skriva ned värdet på sitt 25,1-procentiga innehav av Witex-aktierna på grund av att Witex befinner sig i ett preliminärt konkursförfarande.

Witex AG har på egen begäran försatts i ett preliminärt konkursförfarande i Tyskland, då bolaget fick likviditetsproblem under våren. Bolagets förvaltning sköts tills vidare av en förvaltare som är utsedd av tysk domstol att se över eventuella alternativa lösningar.

Det bokförda värdet på Witex-aktierna uppgick till 135 MSEK per den 31 mars, 2003. Nedskrivningen uppgår till ca 130 MSEK efter att andra kvartalets redovisade resultatandel i intresseföretaget Witex beaktats.

Pergos soliditet, som uppgick till 69% per den 31 mars, 2003, påverkas negativt med ca 2 procentenheter av nedskrivningen.

Utöver nedskrivningen av aktierna bedöms resultatet för andra kvartalet att påverkas negativt av nedlagda förvärvskostnader avseende Witex om drygt 20 MSEK. Sammantaget påverkar detta Pergos resultat i andra kvartalet med drygt -155 MSEK, varav ca -150 MSEK är jämförelsestörande.

Trelleborg 2003-06-16
Pergo AB
Corporate Communications


För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
CEO - Raimo Issal, tel 0410-36 31 00
CFO – Annette Kumlien, tel 0410-36 31 00