Perium Fastigheter

Perium Fastigheter förvärvar Kristinaskolan av Specialfastigheter

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2014 22:04 CEST

Perium Fastigheter har förvärvat fastigheterna Hovsjorden 10 och 11 belägna i Härnösand i Västernorrlands län. Fastigheterna är idag fullt uthyrda till Specialpedagogiska Skolmyndigheten som driver skolverksamhet i fastigheterna.

Förvärvet sker från Specialfastigheter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 6000 kvm. Köpeskillingen uppgår till 24 Mkr. Tillträde skedde 17 juni 2014.

- Dessa fastigheter passar bra in i Periums fastighetsbestånd, då vi fokuserar på fastigheter med god avkastning och stabila hyresgäster, säger Petter Boström på Perium Fastigheter

- Specialfastigheters inriktning är fastigheter med höga säkerhetskrav. Försäljningen är en del i vårt arbete att renodla vårt fastighetsbestånd, säger Torbjörn Blücher Fastighetschef på Specialfastigheter.

Savills har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

För ytterligare information:

Petter Boström, Perium Fastigheter: 070-222 02 12

Torbjörn Blücher, Specialfastigheter: 010-788 62 02

Perium ägs av Peritas Invest AB och Fastighets AB Lilium. Periums huvudkontor är i Sundsvall där även de två ägarbolagen har sina respektive huvudkontor, detta ger en effektiv fastighets förvaltning. Bolaget äger ett 70 tal fastigheter med en sammanlagd yta om ca 130.000kvm.

Fastighets AB Perium ska äga och förvalta samt utveckla fastigheter med en stabil hög avkastning.

Periums strategi är att förvärva fastigheter med starka kassaflöden och långsiktiga hyresgästrelationer. Centrala ledord är korta beslutsvägar och en aktiv kundkontakt.