SLOW FOOD SÁPMI

Permanent internationellt urfolksforum för matfolk.

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2011 19:49 CEST

foto: Ylva Sarri  Bildtext: Nana Ama Djanwa från Ghana

På förmiddagen presenterade Rickard Doj, Slow Food Sápmi tillsammans med Nana Ama Djanwa, representant för Akuapemfolket från bergen i Ghana, ett förslag till ett nytt arbetsätt urfolken emellan. Resultatet är ett manifest som öppnar upp för utbyte av idéer, erfarenheter och information. För att tillsammans ta ansvar och arbeta för att förvalta och säkerhetsställa den naturella världens överlevnad.

-Vi som urfolk behöver ta hand om våra egna frågor, säger Rickard Doj från Slow food Sápmi.

Jokkmokk manifestet, som antogs under Indigenous Terra Madres sista dag i Jokkmokk kommer att undertecknas av representanter för urfolk från alla världens kontinenter, har till syfte att ge legitimitet och en gemensam röst i FN och till världens regeringar.

Delegaterna på Terra Madre är mycket kritiska till att Sverige medvetet bryter mot FN:s artikel 36 i konventionen för urfolksrättigheter.  Sveriges anseende i dessa frågor ifrågasätts. Mötet har idag antagit ett starkt uttalande som riktar sig mot Sveriges sätt att frångå den internationella lagstiftningen.

– De äldre i min by trodde aldrig att ett sådant här möte skulle bli av. Det är ett mirakel, säger Nana Ama Djanwa.