Aktiebolaget Åkerikonsult

Permanenta alkobommar i varje hamn

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 09:19 CET

Igår presenterades en utvärdering av försöksprojektet med alkobommar i Stockholm. Resultatet visar en rejäl nedgång av rattfylla och beteendeförändring gällande alkohol hos chaufförerna. Sveriges Åkeriföretag står bakom kravet på att alkobommar ska finnas i varje svensk hamn. - Nu behövs politiska beslut omgående om ett landstäckande införande av alkobommar, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

Den utvärderingsrapport som MHF presenterat efter försöksprojektet i Stockholm visar på i princip samma goda resultat som det tidigare försöket i Göteborg hösten 2013: Det blev klara förbättringar, som minskat rattfylleri som har räddat liv.

De automatiska alkobommarna har en snabb och säker teknik som inte kräver att polisen finns på plats.

För medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag är trafiksäkerhet en prioriterad fråga och inställningen till alkobommarna är positiv.

- Åkeriföretagen själva jobbar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor. Vi välkomnar allt som gör arbetsmiljön tryggare för våra medlemmar. Alkobommarna fungerar både säkert och effektivt, det visar dessa försök, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

- Vi tycker att försöket ska utökas till att finnas i varje hamn och permanentas. Färdas du på väg ska du inte behöva vara rädd för att möta en påverkad förare. Och en permanent installation borde omfatta alla, det vill säga även privatbilister så det är skäligt att staten går in och finansierar utbyggnaden av alkobommar, säger Gegö.

För ytterligare information, kontakta

Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag

rickard.gego@akeri.se, 08-753 54 02

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.