Riksutställningar

Pernilla Glaser och Nadia Izzat börjar på Riksutställningar

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 15:56 CEST

Riksutställningar välkomnar två nya kollegor som inte drar sig för att korsa gränser. Pernilla Glaser börjar som utvecklingsledare och Nadia Izzat som rådgivare inom kulturpolitik, tvär- och mångkultur.
 
Nadia Izzat och Pernilla Glaser kommer att stärka Riksutställningars arbete med utveckling och samverkan inom utställningsområdet.
 
Nadia Izzat börjar 2 oktober som rådgivare inom kulturpolitik, tvär- och mångkultur. Nadia kommer närmast från uppdraget som teaterchef på Södra teatern. Hon har bland annat varit drivande i arbetet med att stärka Södra teaterns mångkulturella profil och nå nya grupper av besökare. Nadia har suttit i styrelsen för Norrebro Teater, och har tidigare arbetat som projektledare och producent på teatrar och kulturevenemang.
 
I rollen som rådgivare kommer Nadia Izzat bland annat att stödja Riksutställningars ledning i strategiskt arbete inom området kulturpolitik, tvär- och mångkultur och ge råd och förmedla erfarenheter till utställare och andra parter i frågor om tvärkulturell konst med ett mångkulturellt globalt perspektiv.
 
Pernilla Glaser börjar under hösten 2012 och kommer från en tjänst som lärare i tvärdiciplinäritet och gestaltning på Mejan Arc/Kungliga Konsthögskolan, där hon även deltar i arbetet med att bygga upp en laboratorieverksamhet för urbana projekt. Pernilla är också författare och dramatiker och föreläser om kreativitet i olika sammanhang.
 
Pernilla Glaser har stor erfarenhet av att arbeta interdisciplinärt med utvecklingsprojekt och har varit projektledare och samordnare för olika kultur- och forskningprojekt, bland annat med litteratur på bibliotek Plattan, Kulturhuset.  
 
Som utvecklingsledare kommer Pernilla att driva Riksutställningars arbete med att utveckla kreativa arbetsprocesser och att skapa en mötesplats för teknik- och metodutveckling.
 
– Vi får två nya kollegor som utmärker sig inte bara för sin specialistkunskap och erfarenhet utan också för sitt brinnande engagemang, säger Staffan Forssell, generaldirektör Riksutställningar.
– Både Nadia och Pernilla har spännande erfarenheter av att arbeta med utveckling inom kulturområdet och att korsa uppfattade gränser mellan olika ämnesområden och kulturella sfärer och vi ser fram emot att börja jobba tillsammans med dem.

För ytterligare information:
Staffan Forssell, generaldirektör Riksutställningar
0498-79 90 01

Riksutställningar stödjer museer och andra utställare med utveckling och samverkan genom att erbjuda kunskap, erfarenheter och nätverk från internationell omvärldsbevakning och analys. Tillsammans med kreativa utställare vidareutvecklar vi också teknik och metoder och förmedlar det vi lär oss genom rådgivning, utbildningar och nyhetsbrev. riksutstallningar.se