Persea AB

Persea: Delårsrapport för perioden 2003.01.01 - 2003.09.30

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 09:45 CEST

· Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 110,6 (110,8) MSEK.
Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8,2 (9,1) MSEK.

· Det franska dotterföretaget uppvisar en ökning av nettoomsättningen med 4 procent till 21,4 (20,5) MSEK.

· Rörelseresultatet i det franska dotterföretaget uppgick till -2,3 (- 2,9) MSEK.

· Nettoomsättningen i det svenska dotterföretaget uppgick till 90,2 MSEK vilket är i paritet med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 13,6 (15,8) MSEK.

Frågor avseende delårsrapporten besvaras av:
Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB,
08- 556 020 94, peter.i@persea.se
Pähr Bennett, Investor Relations, 08-556 020 96, pahr.b@persea.se