Akademikerförbundet SSR

Personalarbetet har störst stöd av arbetsgivare i kommunerna

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:12 CEST

Personalarbetet har störst stöd av arbetsgivare i kommunerna jämfört med statlig och privat verksamhet. Det visar ny undersökning som presenteras av Akademikerförbundet SSR.

Personalvetarna är en viktig yrkesgrupp för att klara dagens komplicerade arbetsliv, ett arbetsliv som dessutom står inför stora utmaningar i framtiden. Akademikerföbundet SSR är det fackförbund som organiserar merparten av personalvetarna.


Undersökningen som genomförts av Temo visar bland annat att sju av tio personalvetare tycker att den egna kompetensen tas tillvara. Arbetsgivarna i kommuner och landsting är bäst på att ta tillvara denna kompetens; i statlig verksamhet är det sämre. När det gäller personalvetarens möjligheter att ägna sig åt strategiska frågor anser varannan personalvetare att de har den möjligheten. Kommuner och landsting är bäst även här.
Tre av tio uppger att de inte påverkats alls av arbetsgivarnas ökade ansvar för sjukskrivningskostnaderna. Varannan uppger att arbetsgivarinträdet gjort att man satsar mer på förebyggande arbetsrelaterad ohälsa.
Tre av tio har problem att rekrytera akademiskt utbildade medarbetare. Störst problem har personalvetare i kommuner och landsting.
-Dagens arbetsliv är komplicerat och står inför en rad utmaningar.Krav ställs på arbetsgivaren att vara attraktiv och vidta åtgärder för att kunna anställa ungdomar och nyutbildade akademiker. Personalförsörjningen kommer att bli en ödesfråga för företaget/förvaltningen. Därför är ett kvalificerat personalarbete avgörande för framtiden, för alla arbetsgivare, säger Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson
Undersökningen visar vidare att sju av tio personalvetare arbetar i verksamheter med särskilda program för jämställdhet och mångfald.Det är däremot endast tre av tio som uppger att medel avsätts för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
-Mycket anmärkningsvärt då jämställdhetslagen kräver att alla arbetsgivare ska åtgärda osakliga löneskillnader. Vad beror detta på? Kommuner,landsting,stat och privata arbetsgivare har lika stort ansvar för att osakliga löneskillnader försvinner,avslutar Christin Johansson.

Förbundsordförande Christin Johansson nås på telefon 0708-17 44 59
Hela undersökning finns med som bilagt dokumnet eller kan läsas på Akademikerförbundet SSRs hemsida; www.akademikerforbundetssr.se