Socialdemokraterna Östergötland

Personalbrist inom sjukvården i sommar

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 08:59 CEST

Återigen står landstinget inför stora utmaningar med att klara av sommarbemanningen.  Nu vill S se konkreta satsningar på en förbättrad arbetsmiljö och en utökning av utbildningsplatserna.

Nu börjar rapporter om problemen med att klara sommarens bemanning komma. Problem med bemanning inom hälso- och sjukvården är inte enbart ett problem i Östergötland. Brist på utbildad personal och större konkurrens leder till att flera landsting har problem med framförallt sommarbemanningen. Det är därför extra viktigt att landstinget i Östergötland är en attraktiv arbetsgivare så att man klarar av att rekrytera den personal man har behov av.

–  En vård i världsklass förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Landstinget måste både klara av att rekrytera ny personal och behålla den vi har. Vi vill därför stärka arbetet med bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och lönestrategiska frågor, säger Mats Johansson, oppositionslandstingsråd (S)

Socialdemokraterna vill även se en utökning av antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor och en utökning av antalet ST-block.

–  I slutändan handlar vårdpersonalens arbetssituation om vårdkvalitet. Patienterna som söker sig till vården ska kunna känna sig trygga i att de möter personal som är rustad att ge dem den bästa möjliga vård och omsorg. För att upprätthålla en hög kvalitet och för att klara av rekryteringen måste det även utbildas fler, därför vill vi se en utökning av antalet utbildningsplatser, säger Christoffer Bernsköld, oppositionslandstingsråd (S)


Christoffer Bernsköld 0703-65  04 01 eller Mats Johansson på 0705-71 75 89.