Mandator AB

Personalen förvärvar stor post teckningsrätter

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 16:18 CEST

Mandators personal stärker sitt ägande i bolaget. I samband med den pågående nyemissionen förvärvar medarbetare cirka fyra miljoner teckningsrätter.

Ledande befattningshavare och styrelse förvärvar och tecknar sig för en betydande andel av huvudägare Lars O Petterssons teckningsrätter. Nu riktas ett erbjudande till bolagets konsulter och övriga medarbetare för resterande andel.

- Det är glädjande att vi kan erbjuda så många medarbetare att bli ägare i Mandator i samband med emission. Våra medarbetare är mycket erfarna och kompetenta. Att de nu dessutom förvärvar rätter och tecknar sig för aktier tillhörande den största aktieposten i bolaget visar på ett starkt engagemang och tro på framtiden, säger styrelseordförande Maria Lilja.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Mandator, Tel 0709-565 141