Lunds universitet

Personalens förmåga att möta psykiatripatienten avgörande för behandlingsresultatet

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 11:11 CET

En bra relation mellan behandlare och psykiatripatient är viktig för att patienten ska uppleva att han eller hon får god vård. Ett sådant förhållande uppstår om personalen har förmåga att möta patientens behov. Däremot spelar patientens diagnos mindre roll för utvecklingen av en god relation.
Det visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Det är Håkan Johansson vid Institutionen för psykologi som i sin avhandling har undersökt betydelsen av relationen mellan patient och personal inom svensk allmänpsykiatrisk vård. Genom intervjuer med patienter inom öppenvårds- och slutenvården har han undersökt vad de uppfattar som god psykiatrisk vård. Resultatet visar, likt tidigare undersökningar, att relationen mellan patient och behandlare är mycket viktig för att patienten ska uppleva att han eller hon får bra vård. Relationen ska karaktäriseras av stöd, värme, empati och gott om tid. Dessutom ska behandlaren kunna leva sig in i och förstå patientens problem och situation. Fenomenet kallas inom psykoterapiforskning för ”den terapeutiska alliansen” och har i tidigare forskning visat sig vara det som har störst enskild betydelse för behandlingsresultatet.

Avhandlingen undersöker också vad det är som gör att en sådan god relation kan uppstå mellan patient och behandlare. Trygghet och stabilitet i behandlingens struktur, personalens förmåga att ta till sig patienternas lidande samt patienternas möjlighet att uttrycka och arbeta med sina känslor och problem är faktorer som gör det lättare att nå en god relation.

Resultatet visar också att patientens diagnos och problemens svårighetsgrad har mindre betydelse. Istället är mellanmänskliga faktorer centrala för att en god allians ska etableras och för att patienten ska stanna kvar i behandling. Personalen måste ”bli experter” på att hantera relationer till patienter som har svårt att hantera just relationer, vilket är något av en motsägelse.
– Det kan te sig något ironiskt att resultaten i en avhandling, som till stor del handlar om patientfaktorers inverkan på etablerandet av en god terapeutisk allians, i stället antyder att det är personalens förmåga att möta och svara på patienternas kommunikation och behov som är den mest betydande faktorn, säger Håkan Johansson.

Avhandlingen heter Therapeutic Alliance in General Psychiatric Care och lades fram den 10 mars.
Håkan Johansson nås på telefon: 0708-330647 eller 046- 222 42 46 och e-posten är: hakan.johansson@psychology.lu.se


Anna Johansson
Informationsenheten
Lunds universitet
046-222 70 28