MedCap AB

Personalförändring MedCap koncernen

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 08:42 CET

Cecilia Driving, CFO i MedCap koncernen, lämnar sin tjänst i MedCap AB:s dotterbolag GEWA Falck Igel där hon varit anställd sedan oktober 2009. Rekrytering av ny CFO till GEWA Falck Igel har inletts.

MedCap AB kommer inte rekrytera ny CFO utan de bokföringsmässiga arbetsuppgifterna i moderbolaget kommer även fortsättningsvis utföras på konslutbasis. I takt med att dotterbolagens egna ekonomifunktioner stärkts har behovet av en CFO tjänst centralt minskat. VD i moderbolaget har som tidigare ansvar för ekonomisk uppföljning, strategiskt planering och finansieringen av dotterbolagen.

Karl Tobieson, verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.
MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.