NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Personalintensiva tjänster lockar ung arbetskraft

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 10:04 CEST

I branschen personalintensiva tjänster är omkring 30 procent av de anställda under 30 år. Det är en betydligt högre siffra än i näringslivet som helhet där anställda under 30 bara är 19 procent.

Under perioden 1991-2002 har antalet sysselsatta i branschen ökat med 68 000. I branschen är det ofta lättare för unga och arbetslösa att få jobb. Dels är kraven på utbildning låga, dels är personalomsättningen hög. I snitt tillkommer 27 procent till branschen under ett år samtidigt som 25 procent slutar.

- Ofta fungerar den här typen av jobb som språngbräda för unga och arbetslösa att ta sig vidare in på arbetsmarknaden. Därför är den här branschen viktig för sysselsättningen i Sverige. Det säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson.

I branschen personalintensiva tjänster finns bland annat företag inom bevakning, bemanning, städning, hotell och restaurang. Stora arbetsgivare är till exempel Manpower och McDonalds. Stora arbetsgivare är dock sällsynt i branschen. Vanligare är att företagen är små, ofta soloföretag. Över 75 procent av företagen i branschen är soloföretag.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik - Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16Pressansvarig Britta von Schoultz
08-681 92 15, 070-601 92 15


Resultaten av analyserna presenteras i Nuteks och IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) nyhetsbrev Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv. Läs mer och anmäl dig till den kostnadsfria prenumerationen på nyhetsbrevet Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv via www.nutek.se/framtidensnaringsliv