Umeå kommun

Personalkooperativet Visionen på Teg får utöka

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 13:23 CEST

För- och grundskolenämnden beslutade att godkänna en utökning av personalkooperativet Visionen på Teg som vill utöka sin verksamhet från fyra till sex avdelningar.

Idag bedriver Visionen förskoleverksamhet på Tegsområdet i tre olika lokaler men i två av dessa lokaler har hyresavtalet gått ut och de är uppsagda från lokalerna. Visionen planerar för en förskola på Aspvägen 12 där de vill erbjuda sex avdelningar. Visionens verksamhet på Målaren 10 med tre avdelningar fortsätter helt oförändrat.

- Platserna de ska erbjuda är ett viktigt tillskott i området, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Godkännandet gäller under förutsättning att lokaler och utemiljö kan godkännas utifrån kvalitet och säkerhet. Likaså att lokalersättning ges enligt beslutad modell för ersättning där principen är genomsnittlig kostnad per barn i kommunens lokaler.

Utifrån de nya allmänna råden från Skolverket gällande gruppstorlekar så ska ansökningsunderlag och kommunens tillsynsansvar av fristående förskolor ses över.


Mer information efter sammanträdets slut kl 15.00

Moa Brydsten (S) ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.