Coompanion

Personalövertagande lösningen på nära förestående företagsdöd? Ny rapport släpps 31 jan.

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 09:22 CET

I Sverige har 35 procent av alla företagare redan passerat pensionsåldern och många har svårt att hitta nya ägare till sina företag, särskilt utanför storstäderna. I rapporten "Personalägda företag och den amerikanska ESOP-modellen" menar Patrik Witkowsky, författare till rapporten, att det finns goda skäl till att även utveckla en svensk modell för personalförvärv.

I USA arbetar tio procent av alla anställda i företag som ägs helt eller delvis av dem själva. Det har möjliggjorts genom modellen Employee Stock Ownership Plan (ESOP), där anställda köper företaget utan att personligen ta förvärvslånet. Framförallt har det blivit ett populärt verktyg vid generationsskiften i företag.

I Sverige har 35 procent av alla företagare redan passerat pensionsåldern och många har svårt att hitta nya ägare till sina företag, särskilt utanför storstäderna. 30 års empirisk forskning har visat att personalägda företag uppvisar högre produktivitet och överlever längre än konventionellt ägda företag. ESOP-modellen gör det möjligt för företagsägare att på ett enkelt sätt sälja företaget till de anställda.

- När många svenska företag nu står inför generationsskifte finns det goda skäl till att även utveckla en svensk modell för personalförvärv, säger Patrik Witkowsky, författare till rapporten.

Rapporten släpps den 31 januari och är skriven på uppdrag av Coompanion Stockholms län med finansiering av Svenskt Näringsliv, Unionen, The Menke Group och kontorshotellet The Castle. I samband med rapportsläppet kommer också ett seminarium att anordnas på The Castle, Slottsbacken 8 i Stockholm. 

Anmälan till eventet kan göras här: https://magnetevent.se/Event/personalagda-foretag-och-den-amerikanska-modellen-17611/

För mer information, kontakta:

Patrik Witkowsky

patrik.witkowsky@gmail.com

073 - 050 74 76

Coompanion främjar det entreprenörskap som innebär att människor förverkligar idéer tillsammans.

Detta sker genom kostnadsfri* rådgivning, process- och projektledning och utbildning på 25 platser i landet.

Resultatet blir kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling och ett socialt entreprenörskap för både människa och miljö.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Tillväxtverkets finansiering möjliggör att rådgivningen är avgiftsfri för dem som använder den.

Läs mer på www.coompanion.se