Conductive

Personalstrategiska nyckeltal - så jobbar du inom HR effektivare med uppföljningen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 13:13 CET

Personalstrategiska nyckeltal hjälper dig som jobbar med HR-frågor att planera, mäta och analysera de insatser och aktiviteter som HR-avdelningen genomför. Men vad gör du sen, när du har tagit fram dina nyckeltal? Det räcker inte bara med att mäta. Du måste lyckas kommunicera dina satsningar på personalen ut till övriga verksamheter. Först när du lyckas påvisa den konkreta nyttan med en strategisk HR-funktion kan du höja statusen på det viktiga personalarbetet.

På konferensen Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor får du lyssna till hur andra organisationer inom offentlig sektor har arbetat framgångsrikt med nyckeltal. De berättar om hur de har blivit mer strategiska och fokuserade på organisationens, och därmed HR:s mål. Genom denna fokusering så blir HR per automatik en strategisk resurs i organisationen.

What gets measured gets done
Att ta fram relevanta nyckeltal och tillämpa dem på ett funktionellt sätt upplevs ofta som svårt och krångligt. Därför följer vi nu upp våra tidigare konferenser om personalstrategiska nyckeltal. Lyssna till hur andra organisationer inom offentlig sektor har arbetat framgångsrikt med nyckeltal. Genom denna fokusering så blir HR per automatik en strategisk resurs i organisationen.

Missa inte årets tillfälle att inspireras och utvecklas!

Välkommen,

Conductive

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang?  Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se
Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.