Alecta

Personer över 59 år friskast

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 08:35 CEST

Tjänstepensionsföretaget Alectas Hälsobarometer för 2009 visar en kraftig minskning av antalet nya sjukfall.

Sedan 2002 har antalet nyanmälda sjukfall som varar längre än 90 dagar minskat stadigt. Mellan åren 2008 och 2009, har 7 019 sjukfall nyanmälts. Det är en minskning med 40 procent jämfört med 2007 då 11 756 nya sjukfall anmäldes. Diagnosen, reaktion på stress, som sedan 2001 ökat sin andel över tiden, är nu lägre än 2001 års nivå. Mellan åren 2008 och 2009 hade 1 871 sjukfall med någon av dessa diagnoser nyanmälts. Motsvarande antal 2007 var 3 880. Detta ger en minskning på 52 procent. För samtliga tio-i-topp-diagnoser är åldersgruppen 59 år och äldre den friskaste åldersgruppen.

- En viktig och bidragande orsak till minskningen i antalet sjukfall tror vi beror på att arbetsgivarna har blivit duktigare på att upptäcka tidiga signaler på sjukdom och på så sätt kunnat förhindra fler långa sjukskrivningar. Vård- och hälsoaktörer som arbetar med främjande, förebyggande och rehabiliterande metoder blir allt fler. Kultur, attityder och förhållningssätt till sjukskrivningar kan också ha förändrats, säger Paulin Larsen, ansvarig för Hälsobarometern på Alecta.

Enbart reaktion på stress står fortfarande för flest sjukfall och för åren 2008 och 2009 står den för 15 procent av alla nyanmälda sjukfall. Reaktion på stress är mest frekvent för målgruppen 35-44 år, där depression är den näst största diagnosen. För åldersgruppen 44 år och yngre står depression för 15 procent av alla nyanmälda sjukfall. Ångestsymtom är fortsatt vanligast i åldersgruppen under 35 år och avtar med stigande ålder.

Hälsobarometern finns i sin helhet på Alectas hemsida.

Hälsobarometern visar statistik för sjukfall längre än 90 dagar för privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Hälsobarometern baseras på Alectas samlade statistik över sjukskrivningar bland 650 000 privatanställda tjänstemän. Alecta har publicerat Hälsobarometern varje kvartal sedan år 2000.


För mer information kontakta gärna:
Pauline Larsen, ansvarig för Hälsobarometern, Alecta, tfn nr: 070- 380 61 54
Lena Bivner, presschef, Alecta, tfn nr: 070-288 68 11

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag.