zandra thuvesson pr & kommunikation

Personlig assistent Av Eva Jansson

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 15:39 CET

PRESSRELEASE Informationsförlaget 2010-11-19
Personlig assistent
Handbok – inspiration – vägledning
Av Eva Jansson

Att stödja en annan människa i hans eller hennes liv och vardag kräver respekt, omtanke, inlevelseförmåga och kreativitet. Det handlar om att arbeta nära och personligt utan att bli för privat. Den som väljer att bli     personlig assistent behöver ha kunskap och en professionell inställning i sitt yrke. Med den här handboken ges en del av de verktyg som krävs för att skapa en god arbetssituation. Samtidigt är det viktigt att respektera     LSS-lagens intentioner. Det är de enskilda brukarnas behov som styr arbetsuppgifterna och det är deras individuella önskemål om hur de ska utföras som ligger till grund för arbetsmetoderna. Det är de individuella     lösningarna som gör arbetet omväxlande, spännande och utmanande.

Boken erbjuder möjlighet för assistenter att arbeta med de egna värderingarna, med arbetets innehåll
och förmågan att utifrån den övergripande synen möta vars och ens behov,     vara lyhörd och kreativ i mötet med brukarna. Den innehåller även en värdefull studievägledning och diskussionsfrågor att använda i arbetsgruppen eller fundera över enskilt.

Boken utkom första gången 2005 under titeln Den annorlunda arbetsplatsen. Den nya utgåvan är omarbetad och kompletterad.

Bokens författare, Eva Janson, har mångårig erfarenhet som redaktör för ett antal tidskrifter inom handikappområdet. Hon är även författare till ett tiotal böcker och skrifter, de flesta med inriktning på     funktionsnedsättningar.

 

Titel Personlig assistent

Författare Eva Janson

Omfång 144s

Bokband Häftad

ISBN 978-91-7736-606-5

Utgivning Dec 2010


För att beställa recensionsexemplar eller boka intervju med Eva vänligen kontakta Zandra Thuvesson på telefon 0708 10 36 04 alternativ zandrathuvesson@gmail.com