Lärarhögskolan i Stockholm

Personlig kompetens avgör

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 14:05 CEST

Vilken kompetens behöver vårdbiträden och enhetschefer inom äldreomsorgen? Vad ska man kunna och hur ska man vara? Studien visar att enhetschefers och vårdbiträdens personliga kompetens ses som viktigare än formell utbildning och yrkeskunskaper.

Agneta Törnqvists doktorsavhandling handlar om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens. Författaren visar på att det råder stor skillnad mellan hur yrkesgrupperna talar om sin yrkeskompetens och det arbete som faktiskt utförs.

Studiens empiriska material består bl.a. av historiska, nutida nationella och kommunala styrdokument, intervjuer och observationer. Yrkeskompetensen granskas med hjälp av begrepp som formell utbildning, yrkeskunskap och personlig kompetens.

Resultaten visar att enhetschefer behöver goda samhällsvetenskapliga kunskaper och en helhetsförståelse av verksamheten. Vårdbiträden medicinska baskunskaper, en helhetsförståelse av de äldres livssituation och individuella behov.

Författaren konstaterar att mycket arbete kvarstår för att uppnå det nationella målet att vårdbiträden ska ha en formell utbildning motsvarande gymnasieskolans omvårdnadsprogram.

Avhandlingen är av intresse för politiska beslutsfattare, för alla som arbetar inom den kommunala äldreomsorgen och för utbildare inom vård, omsorg och ledarskapsutbildning.

Agneta Törnquist är fil. mag. och adjunkt vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Titel: Vad man ska kunna och hur man ska vara. En studie om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer.
Författare: Agneta Törnquist
Disputation: fredag 29 oktober 2004 kl.13.00.
Lokal: Dahlströmsalen, Rålambsvägen 26, Lärarhögskolan i Stockholm.
Opponent: Professor Per-Erik Ellström, Lindköpings universitet.

För ytterligare information, kontakta Agneta Törnquist 08-737 95 46 eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.