Assistansboken Sverige AB

Personliga assistenter träffade borgarrådet Ewa Samuelsson & grundarna av IT-verktyget Assistansboken

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 17:14 CET

Det var inte bara kollektivavtal och allmänna anställningsvillkor för personliga assistenter som diskuterades när Kommunal bjöd in till träff för personliga assistenter. På programmet stod även Ewa Samuelsson för att berätta om sitt uppdrag i staden som biträdande socialborgarråd. Även grundarna av Assistansboken.se hade bjudits in för att tala om vikten av kommunikation, planering & uppföljning.

Kommunal anordnade idag en träff för personliga assistenter. På programmet stod Ewa Samuelsson för att berätta om sitt uppdrag i staden som biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor och funktionshinderfrågor. Ewa Samuelsson har varit heltidspolitiker sedan 2002 och var under mandatperioden 2006-2010 äldreborgarråd och ordförande i fastighetsbolaget Micasa. Tidigare har hon arbetat som lärare, rektor och också hanterat personalfrågor i Stockholms stad.

Borgarrådet talade om vikten av att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra att leva ett självständigt liv och få ett bra bemötande.  Som exempel lade borgarrådet fram att staden just nu håller på att titta över tillgängligheten för funktionshindrade även på de kommunikationsplattformar och informationskanaler som finns. Avslutningsvis svarade Ewa Samuelsson på frågor från personliga assistenter som främst rörde arbetsmiljö för personliga assistenter.

Även Assistansbokens grundare, Emanuel Nyberg & Joakim Österlund, hade bjudits för att tala om deras hjärtefråga, kommunikation. De har arbetat som personliga assistenter sedan hösten 2008.  I början av 2009 skapade de för eget bruk ett enklare webbbaserat verktyg för att underlätta för vikarierande personal att snabbt kunna sätta sig in i dagliga rutiner & arbetsuppgifter för att frigöra tid åt assistansanvändaren & dennes anhöriga. Det webbaserade verktyget visade sig snart vara så pass effektivt att andra assistansgrupper efterfrågade det. Det lilla projektet för eget bruk har nu utvecklats till något betydligt större. Med finansiellt stöd från Almi & Länsstyrelsen har nu ett konsultbolag tillsammans med grundarna utvecklat ett innovativt kommunikations, planerings & uppföljningsverktyg över internet. Assistansboken har även blivit antagna till ett inkubatorprogram i Västerås som finansieras av innovationsbron. Inkubatorn bidrar med råd & kunskap samt en personlig affärscoach. Idag samarbetar Assistansboken med flera framåtsträvande assistansbolag för att ta fram ett så praktiskt & funktionellt verktyg som möjligt.

Kommunals regionala skyddsombud Peter Björklund avslutade dagen med att lyfta frågan om riskanalys för att förebygga arbetsskador. Han menade på att de privata assistansbolagen borde ta ett större ansvar när det kommer till att förebygga arbetskador och olyckor på arbetsplatsen. 

Kontaktinfo: