Statens folkhälsoinstitut

Personlighet och livssituation påverkar risken för spelproblem

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 08:00 CET


Impulsivitet, en otrygg uppväxt miljö och att tidigare haft spel-, alkohol- eller drogproblem påverkar risken för att utveckla spelproblem. Det visar resultaten från Statens folkhälsoinstituts fördjupningsstudie inom ramen för Swelogs, Swedish longitudinal gambling study.

Genom djupintervjuer med cirka 2 000 deltagare ur befolkningsstudien Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, har Statens folkhälsoinstitut kunnat identifiera ett antal faktorer som ökar risken att utveckla spelproblem.

– Impulsivitet, en otrygg uppväxt, tidigare spelproblem liksom alkohol- eller drogproblem visar sig särskilt påverka risken för att utveckla spelproblem. Tron om att få en ökad inkomst från sitt spelande kan vara en riskfaktor, men det är för tidigt att säga om föreställningen föregår eller kommer efter det att spelproblemen börjat. 

Det säger Thomas Jacobsson, ansvarig utredare vid Statens folkhälsoinstitut. Ytterligare faktorer som har samband med att utveckla spelproblem är sämre kunskap om slump och sämre förmåga att hantera negativa känslor. Även ekonomiska svårigheter, övergrepp, en känsla av otrygghet i bostadsområdet liksom psykisk ohälsa, självmordsbenägenhet och negativa livshändelser har samband med spelproblem. Thomas poängterar att mer forskning behövs för att ta reda på vilka av faktorerna som är riskfaktorer.

– Kunskapen om vilka faktorer som påverkar risken att utveckla spelproblem gör det lättare att utveckla effektiva metoder för att förebygga att problem uppstår, avslutar Thomas Jacobsson.

Fakta

Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, är en svensk befolkningsstudie som pågår mellan 2008 och 2015. Syftet är att ta fram kunskap som ska användas för att utveckla förebyggande metoder mot skadeverkningar av överdrivet spelande.

Rapporten ”Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande – resultat från Swelogs fördjupningsstudie” finns att ladda ner eller beställa på www.fhi.se/Publikationer/.

Kontaktuppgifter:

Thomas Jacobsson, utredare vid Statens folkhälsoinstitut, tel. 063-19 97 97.

Mona Lakso, tf presschef vid Statens folkhälsoinstitut, tel. 063-19 97 86.

Statens folkhälsoinstitut är en nationell kunskapsmyndighet med tre huvuduppgifter: att fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa, att följa upp och samordna uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken och att bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.