Justitiedepartementet

Personskyddet utvärderas efter mordet på Anna Lindh

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 15:06 CEST

Linda Romanus
Pressekreterare
08-405 47 22, 070-592 58 17

Christina Weihe
Rättschef
08-405 49 29

Nils Öberg
Departementsråd
08-405 27 75

Regeringen har idag beslutat att personskyddet för den centrala
statsledningen ska utvärderas. Uppdraget har anförtrotts den tidigare
Justitiekanslern Hans Regner.

Säkerheten för den centrala statsledningen är grundläggande för såväl
samhällets förmåga att fungera vid krissituationer som för det dagliga
arbetet i regering och riksdag. Mordet på utrikesminister Anna Lindh
har väckt frågan om skyddet av personer i den centrala statsledningen
behöver stärkas för att minska samhällets och det demokratiska
statsskickets sårbarhet för våld och hot om våld.

Regeringen anser därför att det finns behov av att ge en särskild
utredare i uppdrag att kartlägga och analysera regelverket och
rutinerna för personskyddet för den centrala statsledningen. I
uppdraget ingår även att undersöka hur systemet för personskydd har
tillämpats i anslutning till mordet på Anna Lindh. Utredaren ska
överväga och vid behov föreslå förändringar som ökar möjligheterna att
förutse, förebygga och ingripa mot våld och hot mot den centrala
statsledningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2004.