Försvarsdepartementet

Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:23 CET

Regeringen har i dag beslutat att till riksdagen överlämna propositionen Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Propositionen innehåller förslag gällande personuppgiftsbehandling inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. I dag finns motsvarande bestämmelser om personuppgiftsbehandling i förordning. Eftersom en lagreglering ger ett starkare skydd för enskildas integritet anser regeringen att förutsättningarna för behandlingen ska regleras i lag. På samma sätt har andra myndigheters personuppgiftsbehandling lagreglerats eller kommer att regleras.

I stora delar överensstämmer lagförslagen med de bestämmelser som finns i personuppgiftslagen (PUL). Den tillsynsuppgift som Datainspektionen har över personuppgiftsbehandling kompletteras med att Försvarets underrättelsenämnd också skall kontrollera behandlingen.

De föreslagna lagarna ska gälla oavsett hur personuppgifterna samlas in. Det innebär att propositionens förslag inte har något direkt samband med det förslag om bl.a. Försvarets radioanstalts signalspaning som regeringen tidigare har överlämnat till Lagrådet. Båda förslagen är dock led i regeringens strävan att åstadkomma en tydlig lagreglering av försvarsunderrättelseverksamheten och skyddet för enskildas integritet i samband med verksamheten.


Kontakt:
Niclas Bengtsson
Pressekreterare hos Mikael Odenberg
08-405 25 15
070-353 78 22
niclas.bengtsson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se

Daniel Ström
Rättssakkunnig
08-405 26 71