Rikspolisstyrelsen

Perspektiv på Norrbottens utveckling till år 2030

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 14:54 CEST

Professor Nils-Gustav Lundgren, LTU, har på uppdrag av Polismyndigheten
i Norrbotten tagit fram en rapport där han skisserat på Norrbottens
samhällsutveckling, ekonomi och brottslighet till år 2030.
- Rapporten kommer att vara ett av många beslutsunderlag i vår framtida
planering, säger länspolismästare Håkan Karlsson.

Norrbotten har under de senaste 100 åren haft en exceptionellt stark
ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, även om befolkningssiffrorna
för länet börjat peka neråt från och med 1990-talet. I rapporten sägs
att under de kommande 20 åren kommer inlandets kommuner att få en allt
äldre och minskande befolkning, medan kustregionen - från Piteå upp
till Haparanda - växer.

Den anmälda brottsligheten i länets kommuner har generellt sett ökat
under de senaste 30 åren. Det är en utveckling som länet, med få
undantag, delar med övriga Sverige. Trots det har Norrbotten Sveriges
näst lägsta brottslighet. Enligt Brottsförebyggande rådet är också
norrbottningarna bättre än svenskarna i genomsnitt på att anmäla de
brott som inträffar.

Flest brott per invånare idag sker i Luleå, Haparanda, Gällivare och
Boden. Trots det är brottsligheten i dessa kommuner inte högre än i
jämförbara kommuner i övriga landet, Haparanda undantaget.

Brottsligheten i mindre kommuner som Pajala, Älvsbyn, Arvidsjaur och
Jokkmokk är påfallande låg, även i jämförelse med motsvarande kommuner i
landet. Här utgör Överkalix ett undantag som har cirka 15 procent fler
brott än vad som - utifrån befolkningsunderlaget - är normalt.

Brott begås av människor och framför allt av män upp till yngre
medelålder. Där människor bor och samlas sker en övervägande
majoritet av alla brott. Med en beräkningsmodell - som har 90 procents
träffsäkerhet - kan följande sägas om brottsutvecklingen i Norrbotten
fram till 2015. Modellen bygger på total folkmängd, urbaniseringsgrad
samt andelen yngre män i kommunen.

Antalet brott kan komma att minska i tio av länets 14 kommuner. Dessa
utgörs av alla inlandskommuner med Pajala som undantag, eftersom Pajala
redan har en mycket låg brottslighet. Däremot kan brottsligheten öka med
uppskattningsvis 34 procent i Piteå, 26 procent i Luleå och 20 procent i
Kiruna.

Sammantaget innebär det följande om cirka tio år enligt professor
Nils-Gustav Lundgren:
· brottsligheten minskar i de glesbefolkade inlandskommunerna, (6
procent av alla brott beräknas ske där)
· brottsligheten är oförändrad i Malmfälten, (14 procent av alla brott
beräknas ske där)
· brottsligheten ökar i kustkommunerna, (80 procent av alla brott
beräknas ske där)

Det mesta tyder på att den tendensen fortsätter och förstärks fram till
2030.

- Från polisens sida kommer vi att studera rapporten och använda den
som ett av många beslutsunderlag i vår framtida planering. Vi kommer
inte att göra några ändringar i den planering som gäller för de närmsta
åren med anledning av rapporten.

- Det är viktigt för oss i polisvärlden att ta del av kompetens som
finns på andra håll i samhället och där är Luleå tekniska universitet en
naturlig samarbetspartner, säger länspolismästare Håkan Karlsson.

Ytterligare kommentarer lämnas av Håkan Karlsson, tel 0920 - 29 50 50
eller Nils Gustav Lundgren 0920 - 49 19 54.