Almega

Persson gräver folkhemmets grav

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 10:50 CET

- Regeringen gräver folkhemmets grav då man gör allt för att stoppa de jobbskapande tillväxtbranscherna i välfärden, säger Gösta Jedberger, ordförande för Vårdföretagarna, i samband med remissrundan om ny bolagsform för sjukhus.

Expertisen är enig om att det är i tjänsteföretagen de nya jobben skapas, speciellt inom hälso- och sjukvård, och utbildning. Dessa områden är de som vuxit snabbast de senaste tio åren.

- Den regering som bryr sig om vår framtida välfärd och arbetstillfällen, borde göra allt för att underlätta för dessa branscher. Men av obegripliga ideologiska skäl försöker regeringen Persson i stället begrava dessa tillväxtbranscher, säger Gösta Jedberger.

Just nu tas det tredje och sista steget i den så kallade stopplagen. Det rör ny bolagsform där vinst regleras i lag. Denna bolagsform utreds även på friskoleområdet.

- Begränsningarna i hur man ska bedriva företagande, tillsammans med förslag om rätt till heltid, rätt till deltid, finansieringen i sjukersättningen, reglerna kring anställning och uppsägning, är sådan som motverkar företagande i stället för att uppmuntra, säger Gösta Jedberger.

Att regeringen lägger kraft på just företag inom hälso- och sjukvård, samt utbildningssektorn, är obegripligt av flera skäl:
- Det är de branscher som vuxit snabbast de tio senaste åren.
- Det är de företag som är bäst på att skapa nya jobb.
- Det är de branscher som har störst exportmöjligheter.
- Det är de branscher där tjänsteföretag tror sig kunna utveckla helt nya tjänster.
- Det är de branscher som domineras av kvinnor.

Växer
Nutek konstaterar i sin årsbok 2006 att de snabbast växande branscherna 1995-2004 var hälso- och sjukvård med en tillväxt på 156,6 procent, följt av utbildning med 128,5 procents tillväxt.

Nya jobb
Nutek konstaterar även att det är i tjänstenäringarna som sysselsättningen ökar. En nyligen genomförd Temo-undersökning bland tjänsteföretagen visar också att företagen de närmaste två åren tror på att man kommer att nyanställa i Sverige.

Export
Nutek menar att en positiv inställning till företag inom vård och omsorg samt utbildning, skulle innebära stora möjligheter för exportintäkter. Speciellt vård och omsorg samt utbildning skulle kunna bli svenska framtidsbranscher och tillväxtmotorer med betydelse för både nationell och regional tillväxt.

- Men för att kunna exportera krävs en hemmamarknad. Därför måste vi ge de entreprenörer som vill vara med och utveckla vår gemensamt finansierade vård, skola och omsorg möjligheter att skapa sig hemmamarknader, säger Gösta Jedberger.

Utvecklingsidéer i vården
När tjänsteföretag själva får uppge inom vilka områden de tror sig kunna utveckla helt nya tjänster är de områden som nämns av flest sjukvård, företagshälsovård, och rehabilitering, enligt en nyligen genomförd Temo-undersökning.

Jämställdhet
Kvinnor startar vart tredje företag idag. Om förutsättningarna såg annorlunda ut för kvinnodominerade branscher som vård, skola och omsorg, skulle vi antagligen ha varannan damernas.

- Samtidigt som regeringen motverkar företagande inom kvinnligt dominerande branscher, låter man byggbolag och asfaltläggare göra vinst med offentliga skattemedel, branscher som domineras av män. Varför agerar man så patriarkalt, undrar Gösta Jedberger.

Läs mer i bifogad fil.

För mer information:
http://www.almega.se/press

http://www.vardforetagarna.se

Pressbilder
http://www.almega.se/pressbilder

Gösta Jedberger
ordförande Vårdföretagarna
mobil. 070-595 03 44

Ari Kirvesniemi
förbundsdirektör
tel. 08-762 69 99
mobil. 070-345 69 99

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.