Stockholms Läns Landsting

Persson måste pröjsa fördyringen av Citybanan - eller lägga ner! (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 11:05 CEST

Om staten inte går in och täcker fördyringen av Citybanan utan låter Banverket tränga ut upprustningen av Nynäsbanan och fyrspåren ut ur tunneln norrut mot Kallhäll för att komma in i sin budget. Ja då kan man lika gärna lägga ner Citybaneprojektet. Utan extra kapacitet utanför tunneln blir hela projektet meningslöst för Stockholms pendeltågsresenärer. Säger Maria Wallhager, oppositionslandstingsråd (fp).

- Folkpartiet har inte för avsikt att använda skattebetalarna i Stockholms läns pengar för att öka kapaciteten på järnvägarna i norrland eller i södra Sverige. Vi tar vårt ansvar för pendeltågstrafiken, men nu är måttet rågat. Vi kräver nu snabba besked från regeringen innan vi lägger mer tid, kraft och pengar på ett projekt som kanske aldrig blir av säger Wallhager.

- Och när sjutton ska Banverket lära sig att räkna. Kostnaderna för projektet verkar öka för varje gång tjänstemännen byter batterier i räknarna. Vissa delar av projektet har en kostnadsökning på mellan 200-400 %. Det är kanske dags att se över vilken kompetens man har? Eller är allt detta bara ett förhandlingsspel från statsmakten, undrar Wallhager slutligen.

För mer information: Patrik Silverudd, 070-737 42 54