Vänsterpartiet

Persson och Reinfeldt hycklar om anti-federalism

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 11:21 CEST

Jonas Sjöstedt (v):
Persson och Reinfeldt hycklar om anti-federalism

Göran Persson och Fredrik Reinfeldt utger sig för att vara bekymrade över att EU-parlamentets kritik mot Barrosos kommission är ett uttryck för federalism.


- De hycklar och försöker plocka politiska poäng på den här debatten samtidigt som de verkar vilja svälja konstitutionen med hull och hår utan vare sig riksdagsval eller folkomröstning innan, säger Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v).

Barroso lade inte fram något förslag till kommission igår, men om han hade gjort det så hade vänsterpartiets ledamöter röstat nej.

- Ur ett vänsterperspektiv så kan vi kan inte rösta fram en fullständigt högerdominerad kommission som kommer att påtvinga privatiseringar och avregleringar och lägga fram dåliga direktivförslag.

Sjöstedt vill vända på frågan och undrar vad Persson och Reinfeldt gjort för att motverka att europaparlamentets makt ständigt ökar. Han menar att det som verkligen kommer att avgöra EU:s utveckling mot federalism inte är gårdagens nederlag för Barroso utan den nya konstitutionen.

- Kommissionen är en odemokratisk institution och om den här processen leder till mindre inflytande för kommissionen så är det bra, men det är inte där vi har det stora problemet idag.

I och med den nya konstitutionen stärks EU:s överstatlighet på 48 områden genom att europaparlamentet får bestämma tillsammans med ministerrådet. Bland dessa kan nämnas jordbruk, hälsa, turism, bistånd, energi och hela unionens budget. Vidare så försvinner enhällighet i stort sett helt som grundläggande princip för beslut i ministerrådet och kommissionen får fler områden att helt bestämma själva över, trots att de är ett tjänstemannaorgan. Riksdagens grundlagsfästa roll som lagstiftare undergrävs genom att unionen kan ges ännu mer makt utan fördragsändringar.

- Vad vi vet så kommer Persson och Reinfeldt att svälja konstitutionen med hull och hår utan vare sig riksdagsval eller folkomröstning innan. Innebär detta mer eller mindre federalism? undrar Jonas Sjöstedt.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker, 0705-54 15 21
Johannes Bengtsson, politisk sekreterare, 08-786 46 28
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64