Skogssällskapet

Peter Calderon blir ny VD för Skogssällskapets Förvaltning AB

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 09:05 CET

Peter Calderon tillträdde sin nya befattning som VD för Skogssällskapets Förvaltning AB den 1 januari 2017. Peter Calderon är 49 år och började sin anställning i Skogssällskapet 1995. Peter har under sin tid hos Skogssällskapet haft flera befattningar som bland annat skogsförvaltare och distriktschef. Sedan 2006 har Peter verkat som affärschef och har de senaste åren ansvarat för marknadsområdena Öst och Nord. Peter har sedan 2010 även ingått i Skogssällskapets koncernledning.

I september aviserade Svante Scherman, koncernchef för Skogssällskapet och VD för Skogssällskapets Förvaltning AB, att han kommer att lämna Skogssällskapet. Då togs beslutet att rollen som VD för koncernens största bolag, Skogssällskapets Förvaltning AB (SFAB), skulle separeras från funktionen som koncernchef. Därmed återgår ledningsstrukturen i koncernen till det läge som var före år 2010. Koncernchefen och styrelsen för SFAB har ansvarat för rekryteringen av ny VD till SFAB.

Under de senaste åren har koncernen Skogssällskapet breddat sin verksamhet, med ökade satsningar och anslag inom forskningsområdet, expansion i Baltikum och Finland, en stark tillväxt i fastighetsbolaget samt ett fortgående utvecklings- och förändringsarbete i SFAB. Med en växande koncern och ett dynamiskt förändringsarbete i det största bolaget i koncernen bedömdes tiden vara mogen för att skilja rollerna åt igen.

I sitt uppdrag som VD för Skogssällskapets Förvaltning AB kommer Peter Calderon, tillsammans med våra medarbetare, att fortsätta att utveckla vår position som fristående professionell skogsförvaltare som hjälper våra kunder att nå sina mål med sitt skogsägande.

Rekryteringen av ny koncernchef för Skogssällskapet, efter Svante Scherman, fortsätter.

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. 

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.