Morphic Technologies

Peter Enå lämnar Morphic

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:23 CEST

Styrelseordföranden Peter Enå, en av Morphics grundare och till röstetalet största aktieägare, har med omedelbar verkan begärt sitt utträde ur Morphics styrelse samt lämnat sin anställning och alla uppdrag för Morphic.

Morphics styrelse har utsett Peter Ekenger till ny styrelseordförande.

För mer information, kontakta:
Martin Valfridsson, VD
Tel: +46 (0)70-556 30 09
Johannes Falk, Executive Vice President, Corporate Strategy & Investor Relations
Tel: +46 (0)70-676 73 93

Detta är Morphic
Morphic är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller, vindkraft, bränslecellsbaserade energisystem och verkstadsindustri. Koncernen har cirka 230 anställda och verksamheten bedrivs i sex länder - Sverige, Norge, Japan, Grekland, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och antalet aktieägare uppgår till cirka 28 800.