Lars Bohman Gallery

Peter Frie - Some trees

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 17:00 CET

Peter Frie
Soem Trees
18 januari - 23 februari, 2014

Trädet är utgångspunkten för Peter Fries nya utställning Some Trees. Träd och buskar syns ofta i de vidsträckta landskapsmålningar som han är så känd för, men Frie har den senaste tiden börjat arbeta i ett nytt material och låter träden porträtteras tredimensionellt i de bronsskulpturer som Lars Bohman Gallery nu visar för första gången. Installationen med bronsträden finns i galleriets stora sal, centralt placerad för att ge möjlighet till betraktande från alla håll. Den intar hela rummet som en ö av frusen tystnad.

I utställningen presenteras också en serie nya målningar med trädet i fokus. Paletten är nu mer intensiv och kraftfull än tidigare, men målningarna kringgärdas fortfarande av vita omålade, ibland taggiga, ytor. Frie uttrycker på så sätt att landskapen endast är fragment av egna minnen av att vara i naturen. Även om Fries målningar aldrig är explicit befolkade finns där ändå spår av mänsklig rörelse och repetitivt liv i form av stigar. Stigar som kan tolkas som en invit till navigation in i de imaginära landskapen. Precis som den som strövar i naturen hoppas nå fram till den bästa platsen och finna den mest spektakulära känslan av total frid och ensamhet.

Konst kommer alltid ur konst, aldrig från ingenstans och Peter Fries konstnärskap är fast förankrat i en lång tradition. De vidsträckta landskapen och himlarnas storslagenhet är dock aldrig direkta avbildningar av naturen. Snarare än att skildra specifika platser refererar målningarna till minnen av landskap. Dessa inre mentala landskapen fungerar i symbios med det tydligt föreställande. Det är som om verken förnimmer bilder ur en gång drömda drömmar och betraktaren berörs obönhörligen av verkens suggestiva atmosfär. Målningarna utstrålar en overklig meditativ stämning där tid och rumslighet upphör att påverka oss. Betraktaren försätts i ett tillstånd mellan dröm och vakenhet. Vare sig det handlar om det stora eller lilla formatet behärskar Peter Frie stämningen totalt. Målningarnas universum omsluter och slukar betraktaren och trots att målningarna aldrig avbildar människor känner man sig sällan ensam inför dem. Verken andas melankoli snarare än ödslighet.


ÖPPETTIDER: Tisdag - fredag kl 12-18, lördag och söndag kl. 12-16


Vänligen kontakta galleriet för ytterligare information samt pressbilder.