Sveriges Radio

Peter Örn föreslår Sveriges Radios långsiktiga utbudsstrategi och kanalprofiler

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 16:10 CEST

Sveriges Radios vd Peter Örn informerade SR:s personal på onsdagen om sitt förslag till styrelsen den 6 april om företagets långsiktiga utbudsplan och kanalstruktur. Det blir en successiv omgörning av nuvarande FM-kanaler som utgår från nuvarande profiler på P1, P2, P3 och P4.

Kraftfulla satsningar på nya program 2007-2010 i alla kanaler enligt de publika prioriteringar som styrelsen tidigare har slagit fast – för bl.a. barn och unga, kvinnor och lyssnare med annan bakgrund än svensk – ska ge Sveriges Radio nya lyssnare. Samtidigt ska de fyra miljoner som idag lyssnar på Sveriges Radio dagligen behållas. För storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö planeras nya lokala kanalsatsningar.

När det gäller distribution och utsändning kommer satsningarna på webbradio, poddradio och andra kompletterande distributionsvägar som kabel och satellit mm att kraftfullt öka 2007-2010.

- Det är särskilt viktigt eftersom vi inte får digitala radiosändningar i DAB efter regeringens beslut i december, säger Peter Örn.

Plan B
- Det här är den plan B som vi har arbetat med sedan innan regeringen gav sitt besked. FM-bandet rymmer inte fler rikstäckande radiokanaler, och vi behöver använda alla tekniska vägar som finns för att nå lyssnarna, och för att kunna erbjuda nya kanaler utöver P1-P4 i FM, säger Peter Örn.

En större del av Sveriges Radios resurser än idag ska gå till innehållsproduktion. Och målet att öka den externa produktionen av program – av produktionsbolag och frilansare mm – med 222 miljoner kronor år 2010 ligger fast, sa Peter Örn på onsdagens personalmöte.

- Detta är möjligt tack vare de stora pensionsavgångar som Sveriges Radio har de närmaste åren och genom naturlig avgång, sa Peter Örn. Vi kommer att vara mycket restriktiva med nyanställningar, utnyttja de avgångar som kommer de närmaste fyra-fem åren, minska lokaler och teknik och effektivisera administrationen – och på så sätt frigöra 245 miljoner kronor av befintliga resurser.

Inga procenttal för intern och extern produktion
När det gäller fördelning mellan egen och extern produktion föreslås inga långsiktiga procenttal för hur mycket av de olika programområdena – kultur, musik, underhållning mm – som ska göras av egna redaktioner och hur mycket som ska göras av produktionsbolag och frilansare, berättade Peter Örn för personalen på onsdagen. Detta har SR-ledningen tidigare diskuterat i omfattande dialog med all personal utifrån ett idéunderlag.

- Vi vill årligen följa upp resultatet av de ökade produktionsutläggningarna, vad gäller såväl kvalitet som andra aspekter, och bedöma kommande utläggningar inom de olika programområdena, sa Peter Örn på mötet med personalen. Det innebär att vi inte ska låsa fast oss vid procenttal.

Ny organisation
Även Sveriges Radios organisation påverkas av omdaningen av företaget som går under namnet ”Sveriges Radio 2010”. I början av 2006 tillträdde en ny radioledning under vd Peter Örn, och nu fortsätter omorganisationen av hela företaget.

I slutet av april beslutar Peter Örn om organisationen under enhetscheferna i ledningen, och före sommaren ska detaljerna i den nya organisationen vara klara. Efter det fortsätter en successiv övergång till ny organisation. Det arbetet ska vara avslutat senast vid årsskiftet.

- I förutsättningarna ligger att den redaktionella struktur som finns i dag inom Sveriges Radio i betydande omfattning ska bestå, säger Peter Örn. Till exempel ska Sveriges Radios decentraliserade produktion och alla de 25 lokala kanalerna finnas kvar – liksom vår starka utrikesorganisation.

- De här förändringarna utgår från publiken och vår vision om att vara en radio i allmänhetens tjänst. Vi vill erbjuda något värdefullt och omistligt för alla – för var och en – avslutar Peter Örn.

Ytterligare information:
Mikael Nilsson, kommunikationsdirektör, tel: 08-7845012, 070-5604041