Miljödepartementet

Peter Örn leder regeringens satsning på hållbara städer

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 13:21 CEST

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade på fredagen Peter Örn som ordförande för den särskilda delegation som ska arbeta med regeringens satsning på hållbara städer. Ambitionen är att Sverige ska ligga i internationell framkant för hållbar stadsutveckling.

Regeringen har initierat en satsning på hållbara städer för att stimulera stadsbyggnadsprojekt som bidrar till förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan, och samtidigt underlättar svensk miljöteknikexport.

- Vi behöver nya svenska skyltfönster för vackert och miljöbra boende att visa för världen. Det ska vara områden som visar spjutspetsen av de senaste lösningarna i byggandet och förverkligade visioner i kvarteret eller stadsdelar. Satsningen ska inspirera till klimatvänligt byggande i Sverige men också ge möjligheter till att öka miljöteknikexporten, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringen avsätter 340 miljoner kronor för 2009 och 2010 för att mobilisera näringslivet. En delegation tillsätts för att skapa en nationell plattform för samarbete.
Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med näringsliv, kommuner, myndigheter, forskningsinstitutioner och andra parter. Regeringen har för avsikt att ge delegationen för hållbara städer i uppdrag att hantera det ekonomiska stödet till utveckling av hållbara städer.

Peter Örn utses till ordförande för delegationen för hållbara städer.

- Det är ett spännande och meningsfullt uppdrag som handlar om att mobilisera näringsliv och kommuner att bli vinnare i arbetet för att möta ett förändrat klimat. Sverige har en viktig uppgift att med utvecklad miljöteknik och ett offensivt miljötänkande lämna ett viktigt bidrag till det som är en global utmaning, säger Peter Örn.

- Jag vill se satsningen på hållbara städer som ännu ett viktigt exempel på hur vi kan skapa en nationell arena där olika krafter i Sverige kan samlas för viktig uppgift, säger Peter Örn.

Örn har tidigare bland annat varit verkställande direktör för Sveriges Radio och för Riksteatern samt generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Närmast har han varit politisk sakkunnig på integrations- och jämställdhetsdepartementet med ansvar för dialog med idéburna organisationer.

Bakgrund:
Delegationen för hållbara städer får bl.a. i uppdrag att: bidra till kunskapsutveckling; stödja befintliga initiativ; samla och sprida information om goda exempel; främja dialog och samordning mellan olika sektorer och kompetenser; underlätta offentlig-privata samverkan; understöda utveckling, användning och export av miljöteknik; och främja internationellt samarbete kring utveckling av hållbara städer.


Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare
08-405 22 69
070-950 22 45

Björn Dufva
Dep.råd
08-405 22 91
070-531 86 38
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om regeringens arbete med hållbart samhällsbyggande (http://www.regeringen.se/sb/d/3358)