Samtrafiken i Sverige AB

Peter Örn ny ordförande i Samtrafiken

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 13:43 CET

Peter Örn har utsetts till ny styrelseordförande i samverkansbolaget Samtrafiken i Sverige AB. Hans breda erfarenhet från branscher i förändring och engagemang i samhällsfrågor blir viktiga i arbetet med att utveckla Samtrafiken.

Peter Örn arbetar som rådgivare, föreläsare och författare. Han är också ordförande för regeringens Delegation för hållbara städer samt ledamot av styrelsen för Wateraid Sweden. Tidigare har han bland annat varit chef för Svenska Röda Korset, Riksteatern och Sveriges Radio, samt ordförande i utredningen av Estoniakatastrofen.

– Det är stimulerande och meningsfullt att få vara med och verka i en spännande bransch som berör så många människor och som är under kraftig omdaning. Det är en bransch som är särskilt viktigt när det gäller arbetet för hållbar utveckling och miljö. Jag hoppas att mina erfarenheter från andra samhällsområden ska komma till nytta, säger Peter Örn. 

Peter Örn ersätter Paul Håkansson, vd för Östgötatrafiken, som haft ordförandeskapet under en interimsperiod.

– I och med avregleringen av kollektivtrafiken i Sverige är Samtrafiken mitt inne i ett omfattande förändringsarbete. Peter Örns erfarenhet och kunskap från branscher som genomgått stora förändringar kommer vara ovärderlig i vårt utvecklingsarbete, säger Gerhard Wennerström, VD på Samtrafiken.

 

För mer information:
Mats Hallman, kommunikationsansvarig Samtrafiken
Mobil: 0708-658 600
mats.hallman@samtrafiken.se

Samtrafiken i Sverige AB är ett bolag som ägs gemensamt av 35 trafikföretag, offentliga och kommersiella. Samtrafiken utgår alltid från den enskilde resenärens behov och verkar för gemensam nytta för alla samverkande trafikföretag. Huvuduppgiften i vår verksamhet är att knyta ihop kollektivtrafikssverige. Riksdatabasen och Resplus är navet i samarbetet mellan Samtrafiken och trafikföretagen. Hos oss finns också den nationella reseplaneraren ResRobot som innefattar alla trafikslag med detaljerad stationsinformation.