Sveriges Radio

Peter Örn om public service-propositionen: Ett bra förslag - i stora stycken

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 18:00 CET

- Det är glädjande att vi fått ett så tydligt uppdrag att nå de äldre barnen och de unga. Det är en bekräftelse på att Sveriges Radios utvecklingsarbete ligger i linje med uppdraget och uppfordrande.

Det säger Sveriges Radios vd Peter Örn i en kommentar till regeringens proposition om radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012, som presenterades av utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky idag.

- Det är en proposition som tar public service på stort allvar, fortsätter Peter Örn. En längre tillståndsperiod än idag är bra, liksom att programbolagen slipper detaljregleringar och själva får sätta upp mål för hur uppdraget ska utformas under de sex åren.

- Det är också stimulerande att vara en förebild när det gäller publicistisk etik och integritet. Sveriges Radio förblir ett självständigt programbolag, vilket betyder ökad mångfald för mediepubliken i Sverige. Det är tillfredsställande - inte i första hand för bolaget utan för publikens möjligheter att få radio av hög kvalitet.

- Det är en modern proposition som inser att public service måste använda alla tillgängliga distributionstekniker som publiken efterfrågar för att kunna lyssna, och lyssna när de vill, på Sveriges Radios innehåll, fortsätter Peter Örn.

- Det är möjligen oroande att Granskningsnämnden för radio och tv, genom förslaget om ett utökat uppdrag, synes kunna få en roll som hotar propositionens grundtanke om företagets självständighet och oberoende. Det är viktigt att nämnden har förtroende för programbolagens professionella förmåga att utföra uppdraget.

- Att en särskild utredare ska se över möjligheterna till utökat samarbete mellan programbolagen och en ännu effektivare användning av resurserna så att en större del kan gå till programproduktion, är ett uttryck för klåfingrighet. Ett sådant offensivt arbete bedrivs just nu på initiativ av programbolagen själva. Jag har stora förhoppningar om att det kommer att leda till besparingar inom exempelvis administration och viss teknik, säger Peter Örn.

Den årliga uppräkningen av programbolagens intäkter kommer, enligt propositionen, att bli än mer beroende än idag av antalet tv-avgiftsbetalare. Sveriges Radio som är det medium svenska folket använder mest är därmed också beroende av att Sveriges Television förmår skapa uppslutning kring tv-avgiften.

- Men jag är nöjd, säger Peter Örn. Sveriges Radio kunde ha fått sämre förutsättningar. Jag ser fram emot att leda arbetet med att utveckla Sveriges Radio under den kommande tillståndsperioden till en framgångsrik bärare av det viktiga public serviceuppdraget i en mycket stark mediekonkurrens.

Mikael Nilsson
Kommunikationsdirektör
08-784 50 12
070-560 40 41