Alecta

Peter van Berlekom ny aktiechef på Alecta

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2003 12:16 CET

Tjänstepensionsföretaget Alecta har anställt Peter van Berlekom som ny
aktiechef. Han efterträder Staffan Rasjö som kommer att ägna sig åt egen
verksamhet.

Peter van Berlekom tillträder den 1 januari 2004 och kommer närmast från Nordea,
där han är ansvarig för den förvaltning av svenska och europeiska aktier som
sker i Stockholm.

- Det är mycket glädjande att vi har lyckats rekrytera Peter van Berlekom som ny
aktiechef. Peter är en skicklig och erfaren aktieförvaltare, som uppvisat goda
resultat under en följd av år, säger Staffan Grefbäck.

Alectas nuvarande aktiechef Staffan Rasjö lämnar vid samma tidpunkt företaget på
egen begäran för att utveckla egen affärsverksamhet.

- Staffans Rasjö har under lång tid utövat ett engagerat ledarskap som aktiechef
inom Alecta och tidigare SPP. Aktieförvaltningen har under Staffans ledning
kännetecknats av stor professionalism och har i hög grad bidragit till att
uppfylla våra mål, säger Staffan Grefbäck, chef för kapitalförvaltningen inom
Alecta.

Alecta förvaltar omkring 300 miljarder kronor, varav 90 miljarder kronor är
placerat i aktier. Alecta bedriver en långsiktig kapitalförvaltning med syfte
att säkerställa ITP-planens pensionsåtaganden.


För ytterligare information
Staffan Grefbäck, chef Alecta Kapitalförvaltning, tfn 08-441 65 62
Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör Alecta, tfn 08-441 93 50, 070-526 93
50

Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar tjänstepensionen ITP på uppdrag av
Svenskt Näringsliv och PTK. Vi förvaltar cirka 300 miljarder kronor och ger
service till 27 000 kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Tack vare våra
kostnadseffektiva lösningar kan dessa företag trygga ekonomin för sina anställda
så länge de lever. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka
kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet.