AQILLES Invest AB

Peter Wallin ny Produktionschef på Motala Train

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 08:00 CEST

Produktion och leveranssäkerhet är högt prioriterat och det finns ett fortsatt stort intresse för Motala Train. Företaget förstärker nu kompetensen inom sin tågproduktion och anställer Peter Wallin som ny Produktionschef.

-  Rekryteringen av Peter Wallin är ett led i Motala Trains ständigt pågående arbete att bli den tågaktör som kunderna väljer för ombyggnads-, reparations- och underhållsarbeten. Vi ska alltid vara den leverantör de föredrar i branschen, säger vice VD Petri Mustajärvi.

Peter Wallin har arbetat med verksamhetsutveckling inom tåg- och transportbranschen i åtta  år och har en bred branschkunskap från bland annat SJ AB, Veolia Transport och Euromaint.

Han har dessutom varit verksamhetsansvarig för flertalet verkstäder som arbetar med tågunderhåll, reparationer och ombyggnader och är väl förtrogen med förbättringsarbete enligt Lean-metoden.

-  Jag kommer arbeta med att få daglig styrning på plats, baserat på kända nyckeltal för att  säkra våra leveransplaner i olika projekt. Att leverera i rätt tid med rätt kvalitet är ett måste i vår bransch. Tåg som står still är olönsamma tåg, säger Peter Wallin.

I nuläget arbetar Motala Train med projekt gällande bl a ombyggnad av Roslagsbane-tåg, X11-tåg och SJ-s Bistrovagnar. De är en del av den omfattande orderstocken som sträcker sig in i 2016.

Peter Wallin är 44 år och bosatt i Göteborg.

För mer information, kontakta:

Petri Mustajärvi, vVD och Chief Operating Officer

Tel. 0706 -09 95 03, e-post: petri.mustajarvi@motalatrain.se


Motala Train ABär ett företag i Aqilleskoncernen. Motala Train är en erfaren leverantör av kvalificerade tekniska tjänster för järnvägsfordon med inriktning på tre huvudområden: Reparationer, Underhåll och Ombyggnader. Bolaget erbjuder sina kunder flexibla, enkla och kostnadseffektiva lösningar. Med lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kan Motala Train dessutom erbjuda kundanpassade lösningar och specialprodukter. Motala Train har huvudkontor i Motala, sysselsätter cirka 100 personer och omsatte 148 MSEK 2013. Mer information finns på www.motalatrain.se