Socialstyrelsen

Petra Otterblad Olausson ny chef för EpC

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 17:16 CET

Petra Otterblad Olausson är från och med idag ny avdelningschef för Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen. Petra har varit tillförordnad avdelningschef för EpC sedan i somras.

- Jag vill att inrapporteringen till de nationella hälsodataregistren blir bättre och att samordningen mellan olika register blir bättre för att skapa förutsättningar för ökad användning av registerdata och statistik. Det är också angeläget att stärka registrens roll i den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården säger Petra om EpC:s verksamhet.

- Det är av stor betydelse att vi tillhandahåller efterfrågad statistik av god kvalitet för att t.ex. öka kunskapen om hälsoläget i befolkningen fortsätter hon. Vi fortsätter därför att utveckla och förbättra detta arbete. Vi ser också ett ökat behov av att utveckla analysverksamheten för att bättre kunna bidra med fördjupad kunskap kring aktuella och angelägna frågor.

Petra började som byrådirektör på Socialstyrelsen 1989. År 2000 blev hon chef för registerenheten. Hon är i grunden beteendevetare och har bland annat disputerat i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

EpC:s uppgift är att följa, analysera och rapportera om utbredning och utveckling av befolkningens hälsa, sjukdomar, sociala förhållanden, vårdutnyttjande och riskfaktorer för sjukdomar och sociala problem. Det gör man genom att arbeta med terminologi, klassifikationer, register, statistik och analys.

Mer information: Petra Otterblad Olausson, 08-555 532 42, 0733-96 59 16