Sida

Petri Gornitzka ny generaldirektör för Sida

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 15:22 CET

Idag utsåg regeringen Charlotte Petri Gornitzka till Sidas nya generaldirektör. Hon har tidigare varit biträdande generalsekreterare på Röda Korset, chef för Rädda Barnen Sverige och generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen Alliansen. Charlotte Petri Gornitzka tillträdde tjänsten som vikarierande generaldirektör den 1 juni 2010.

– Beskedet om utnämningen känns väldigt positivt och hedrande. Svenskt bistånd och Sida har ett mycket gott rykte i världen och det är därför en ära för mig att få förvalta och utveckla denna verksamhet. Jag ser fram emot att leda detta viktiga arbete för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Tillsammans med överdirektören Bo Netz har Charlotte Petri Gornitzka under det senaste året lett ett intensivt omställningsarbete för att uppnå en ekonomi i balans. Detta har inneburit att Sidas personalstyrka har minskat med nästan 200 personer, varav ett 50-tal medarbetare fått ofrivilliga uppsägningar. Samtidigt har en ny förenklad organisation skapats, med färre chefer och avdelningar. I denna nya organisation ska ansvaret förtydligas och lärandet kring utvecklingssamarbetets resultat utvecklas ytterligare.

Utöver det fleråriga arbetet som chef på biståndsorganisationer har hon arbetat som ledarskapskonsult, informationschef på TBV, numera Sensus studieförbund, samt varit informationschef på Röda Korset.

– Kraften i mötet mellan olika perspektiv och erfarenheter har väglett mig i mitt yrkesliv. Det gäller inte minst inom biståndet, där jag sett vilka resultat som blir möjliga när vi breddar partnerskap, finner nya metoder och arbetar målinriktat, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Under senare år har Sida bland annat ökat sitt engagemang i konflikt- och postkonfliktländer som Afghanistan, Sudan och DR Kongo. Samtidigt har utvecklingssamarbetet fasats ut i flera länder. Myndigheten har även infört en mer resultatstyrd verksamhetsplanering och uppföljning. Sedan 1 juli 2010 leds Sida av en styrelse med fullt ansvar.

– Sida är fortfarande i en förändringsprocess som bland annat innebär att vi förstärker verksamheten på plats i prioriterade samarbetsländer. Vi arbetar också intensivt för att förbättra den interna styrningen och kontrollen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Under det kommande året ska Sida se över hur myndigheten ytterligare kan öka kvaliteten och maximera effekten i de samarbeten som genomförs. I detta arbete ingår att finna och lämna förslag på verksamhetsområden där svenskt bistånd genom Sida ger störst effekt.

Sidas generaldirektör är chef för myndigheten och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och i enlighet med regeringens regleringsbrev. Bland Sidas tidigare generaldirektörer finns namn som Anders Nordström, Maria Norrfalk, Bo Göransson, Carl Tham, Anders Forsse och Ernst Michanek.

För mer information och bokning av intervjuer: kontakta press @ sida.se eller ring 08-698 55 55.


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se