Peab AB

Petter Moe – ny chef för Peab Norge

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 14:00 CEST

Petter Moe har anställts som ny chef för Peabs norska byggverksamhet. Petter efterträder Stein Eriksen som valt att sluta i Peab.

Petter Moe, 50 år, kommer närmast från NCC där han ingått i dess ledningsgrupp sedan 2002 och ansvarat för företagsutveckling och strategi. Han tillträder sin nya tjänst i Peab den 1 januari 2011.

– Jag ser fram emot att vara delaktig i arbetet med att stärka Peabs marknadsposition i både Norge och i Norden. Det ska bli roligt att få jobba tillsammans med alla skickliga medarbetare och jag vill framöver ägna tid åt att utveckla både medarbetare och verksamheten, säger Petter Moe.

– Petter Moe har en bred branscherfarenhet och goda ledaregenskaper och kommer att tillföra vår norska verksamhet mycket, säger Peabs vice koncernchef Jan Johansson. Jag vill samtidigt tacka Stein Eriksen för den fina insats han har gjort under en mycket krävande period.

– Det har varit ett par arbetskrävande år. Nu är marknadssituationen bättre och Peab har många spännande projekt och tiden känns rätt för att lämna plats åt en ny ledare, säger Stein Eriksen. Jag önskar Petter Moe och Peab all lycka i framtiden.

Tillsvidare leds den norska verksamheten av en ledningsgrupp bestående av Morten Stjern, Erik Karlsen och Bengt Qvillberg som ordförande.

För mer information:
Petter Moe, tillträdande chef Peab AS, +47 415 507 64
Jan Johansson, vice koncernchef Peab, +46 733 37 40 00
Niclas Brantingson, informationschef Peab, +46 733 37 20 06

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2010 kl 11.00
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på ca 35 miljarder kronor och ca 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.