Ongoing Warehouse

PGF Logistik vässar sitt erbjudande med webbaserat lagersystem

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 10:34 CEST

PGF Logistik AB är ett växande logistikföretag beläget i Vaggeryd, i direkt anslutning till avfart 90 längs E4:an. För att effektivisera sin lagerlogistik och ge kunderna bättre information har PGF Logistik AB sedan en tid använt ett lagersystem från Ongoing Warehouse.

”Vi har använt systemet i några månader och kan nu konstatera att det passar oss som arbetar med tredjepartslogistik. Det har gått snabbt att lägga in kunder i systemet och få igång flödet med inleveranser, plockning och utleveranser. Vi uppskattar också ekonomihanteringen i systemet. Det går enkelt att lägga upp priser och få ut fakturaspecifikationer” säger Joakim Nilsson, lageransvarig PGF Logistik AB.

Ongoings lagersystem är ett modernt, webbaserat system som används av såväl tredjepartlogistikerna som varuägarna.

”En stor fördel är att Ongoings lagersystemet är webbaserat. Våra kunder loggar in via nätet – och hanterar just den informationen som är relevant för dem, till exempel skapa ordrar, se lagersaldon och statistik. Detta skapar en enorm effektivitet i logistiken vilket naturligtvis sparar stora pengar”, säger Joakim Nilsson, lagerchef på PGF Logistik AB.

Vaggerydsterminalen är en ny modern kombiterminal som drivs av operatören PGF-Tåg AB. Vaggerydsterminalen utgör navet i ett ständigt expanderande logistikcentrum.

”Lagerlogistiken med våra nya lagerlokaler på 10 000 kvadratmeter passar väl ihop med kombiterminalens övriga delar. Vårt Rail-port avtal med Göteborgs hamn innebär behov av att hantera hamnärenden som tilll exempel tullhantering och lagring. Vi ser samarbetet med Ongoing Warerhouse som en viktig del i vår fortsatta expansion”, säger Peter Rostedt, VD PGF AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Gerhard Guron, VD Ongoing Warehouse AB tel: 0707-474606

Peter Rostedt,  VD PGF AB tel: 0708-167566

Joakim Nilsson, Lagerchef, PGF Logistik AB tel: 0393-10703

Om PGF

PGF AB har sedan 1992 utvecklats från ett väletablerat transportföretag som trafikerar Tyskland och Benelux-länderna (PGF Trans AB) till att även erbjuda lagerlogistik (PGF Logistik AB) och intressanta kombinationsmöjligheter mellan lastbil och järnväg på den nybyggda Vaggerydsterminalen (PGF Tåg AB). Läs mer på www.pgf.se.

Om Ongoing Warehouse AB

Ongoing Warehouse AB är ett nischat mjukvaruföretag inom logistik som är specialiserat på att utveckla, sälja och supporta ett standardiserat warehouse-system. Affärsidén är att snabbt och enkelt tillhandahålla ett kompetent, webbaserat warehouse-system. Mer information på www.ongoingsystems.se.