PharmaRelations AB

PharmaRelations kundnöjdhetsmätningar visar mycket höga resultat!

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2012 15:53 CEST

PharmaRelations har, sedan 2003, kontinuerligt kartlagt och mätt hur nöjda företagets kunder är efter varje uppdrag, oavsett om uppdraget har varit uthyrning av konsulter eller rekrytering.

”Vi är stolta över att våra kunder är så nöjda med vårt arbete”, säger Anne-Grete Molnes, VD på PharmaRelations. ”Det viktigaste för oss är att hitta rätt kandidat med rätt kompetens för varje enskilt uppdrag. Att våra kunder ger oss höga betyg i kundmätningarna är ett kvitto på att vi levererar enligt förväntningarna. Vårt fokus är att överträffa kundens förväntningar. Att leverera rätt kandidat är en självklarhet. Men vi har också ambitionen att bygga en relation som gör att kunden kan använda oss som bollplank även i andra personal- och organisationsrelaterade frågor.”

Efter varje avslutat uppdrag görs en mätning av kundnöjdhet. Kunden besvarar ett antal frågor med svarsalternativ på en sexgradig skala. En gradering finns mellan 0-6 där siffran sex innebär att vår kund är mycket nöjd och siffran 5 att kunden är nöjd. Det ackumulerade resultatet sedan år 2003 är:

                                   CSQ resultat

Uthyrning                     5,3

Rekrytering                  5,4

Bemanning Apotek       5,2

Rekrytering Apotek       5,0


För mer information – kontakta
Anne-Grete Molnes, vd, tel: 070-760 40 68

Om PharmaRelations
PharmaRelations är ett nordisk snabbt växande konsult- och bemanningsföretag specialiserat inom Life Science och Apotek. Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom tjänsterna Uthyrning och Rekrytering. Vår drivkraft är att skapa värde för kunder och utveckling för medarbetarna inom olika sektorer av branschen. PharmaRelations kunder är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Egenvård, Dentalvård och Apotek.

www.pharmarelations.se, www.pharmarelations.com