Lunds universitet

Philip Sandblom 100 år

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 16:38 CET

Den 29 oktober skulle Philip Sandblom ha fyllt 100 år och med anledning av det
ordnar medicinska fakulteten och Grace Sandbloms fond en sammankomst i Universitetssjukhusets aula den dagen. På programmet står fyra Sandblomföreläsningar
som speglar olika delar av Philip Sandbloms liv och gärning.

Philip Sandblom var kirurg till professionen och rektor för Lunds universitet åren 1957-68.
Han var också en stor konstkännare och forskade om sambandet mellan konstnärlig kreativitet och sjukdomar.

Professor Håkan Westling, tillika en av Sandbloms efterträdare på rektorsposten, inleder med att tala om ÓPhilip Sandblom, kirurg, rektor och humanistÓ. Professorerna Michael De Bakey och Haile T Debas, båda från USA, föreläser om ÓDevelopment of the Ventricular Assist ConceptÓ respektive ÓSurgery - Promise of the FutureÓ. Fd överintendent Olle Granath avslutar med att tala om ÓPhilip Sandblom och konstenÓ. Under pausen och efter föreläsningarna ordnas en konstvisning.

Sammankomsten, som är öppen för allmänheten, startar kl 14.00 och pågår till kl 17.00.
Den är den första i en serie årliga Sandblomföreläsningar inom Ómedicin-humaniora-programmetÓ vid Lunds universitet.