Philips

Philips och Georgia Regents Medical Center ingår ett 15-årigt partnerskap för att främja innovativ vård till rimlig kostnad

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 17:06 CEST

Philips och Georgia Regents Medical Center ingår ett 15-årigt partnerskap för att främja innovativ vård till rimlig kostnad

·  Nyskapande affärsmodell för sjukvården med syfte att förbättra patientresultaten och sänka kostnaderna genom nya tekniker, driftplanering, support och konsulttjänster

·  Långsiktigt samarbete som omfattar support till GRMC:s vårdenheter, däribland det medicinska centret med cancerklinik och barnsjukhus som rymmer sammanlagt 632 vårdplatser, till ett ordervärde på cirka 300 miljoner USD


Andover, Massachusetts, och Augusta, Georgia – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) och Georgia Regents Medical Center (GRMC), Georgias offentliga universitetssjukhus, känt för sina välrenommerade läkare, meddelar att ett 15-årigt partnerskap har ingåtts i syfte att främja mer patientcentrerade vårdmetoder och att skapa en innovativ affärsmodell för GRMC:s nuvarande och framtida behov av utrustning och klinisk och driftmässig support.

Partnerskapet är det första i sitt slag i USA. Genom avtalet, värt cirka 300 miljoner USD, det största i sitt slag för Philips, kommer företaget att tillhandahålla GRMC ett brett urval av konsulttjänster, avancerad medicinsk teknologi, driftprestanda och planerings- och underhållstjänster till förutbestämda månatliga driftkostnader över en 15-årsperiod.

Avtalet omfattar bred support till Georgia Regents Medical Center, Children´s Hospital of Georgia, Georgia Regents University Cancer Center och GRMC:s många öppenvårdsmottagningar som tillgodoser fyra till sex miljoner människors vårdbehov i Georgia och South Carolina. Philips och Georgia Regents kommer att bedriva ett nära samarbete för att leverera snabbare, effektivare och mer kostnadseffektiv vård från diagnostik till behandling liksom kliniska tjänster i såväl öppenvård som på sjukhus. Partnerskapet kommer att påverka alla vårdområden, däribland radiologi, kardiologi, neurologi, onkologi och pediatrik, och stärka medicinsk forskning och klinisk-teknisk FoU för att stödja innovation inom tillhandahållandet av vård.

Avtalet omfattar Philips bilddiagnostiska system, lösningar för patientövervakning och klinisk IT samt belysnings- och konsumentprodukter. Philips kommer att snabbt förse GRMC med ny utrustning och utbildningsresurser. Philips och GRMC kommer att samarbeta för att kostnadseffektivt utforma och sprida innovativa patientvårdsstrategier.

”Vårt samarbete med Philips innebär att vi samlar alla intressenter kring samma bord för att bättre kunna bedöma och planera morgondagens vård. Vi arbetar inte längre efter en enkel affärsmodell byggd på tillgång och efterfrågan”, säger David S. Hefner vd för Georgia Regents Medical Center. ”Vårt mål är att främja en atmosfär av meningsfull innovation som kommer att ha en signifikant och positiv effekt på våra patienters hälsa.”

”Vi är stolta över att inleda detta nyskapande partnerskap med Georgia Regents Medical Center eftersom vi delar visionen att vi kan skapa sjukvårdens framtid genom att kreativt och kostnadseffektivt tillgodose patienters långsiktiga behov,” säger Deborah DiSanzo, vd, Philips Healthcare.

Med över 100 års erfarenhet i vårdbranschen har Philips målet att i ett nära samarbete med vårdföretag utveckla innovativa lösningar som tar hänsyn till komplexiteten i tillhandahållandet av sjukvård. Det långsiktiga partnerskapet med GRMC i USA följer i kölvattnet efter samarbeten med sjukhus i Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika som har resulterat i förbättrad klinisk verksamhet och leverans av vårdtjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Mobil: +46 708 32 20 22
E-post: Kathryn.cars@philips.com

Rachel Bloom-Baglin
Philips Healthcare
Tel: +1 978-659-3748
Mobil: +1 978-221-8919
E-post: Rachel.Bloom-Baglin@philips.com 

Christen Carter
Georgia Regents Medical Center
Tel: +1 706-721-5733
Mobil: +1 706-831-2196
E-post: chrcarter@gru.edu


Om Georgia Regents Medical Center

Georgia Regents Medical Center är ett icke-vinstdrivande företag i Augusta, Georgia, som i egenskap av samarbetsorganisation tillhandahåller klinisk verksamhet till Georgia Regents University. Georgia Regents Medical Center driver ett sjukhus med 478 vårdplatser för kritisk vård, som bland annat rymmer regionens enda enhet för avancerad traumavård, Georgia Children´s Hospital med 154 vårdplatser, som tillhandahåller avancerad pediatrisk kritisk vård och neonatal intensivvård samt över 80 öppenvårdsmottagningar som tillhandahåller primär- och specialistvård. Georgia Regents läkare rankas konsekvent bland landets bästa i både America’s Top Doctors® och Best Doctors in America®.


Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom områdena Healthcare, Consumer Lifestyle och Lighting. 

Philips huvudkontor ligger i Nederländerna och företaget har 118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012 är Philips marknadsledande inom hjärt- och akutvård, vård i hemmet, energieffektiva ljuslösningar och applikationer, tandvård samt rakning och grooming för män. 

Följ oss också på:

Twitter - PhilipsNordic