Phonera Företag AB

Phonera åternoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:16 CET

Phonera AB (publ.) har sedan den 16 mars 2006 varit noterad på Stockholmsbörsens observationslista, p.g.a ändrad verksamhetsinriktning. Från den 24 november kan Phonera-aktien åter handlas på Stockholmsbörsen, Small Cap, Informationsteknik. Phonera är en av de snabbast växande teleoperatörerna på den svenska marknaden.

Phonera är en teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda främst små och medelstora företag enkla och begripliga kommunikationslösningar till låga kostnader. Detta sker genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster.

Phonera är en av de snabbast växande teleoperatörerna på den svenska marknaden och har under 2006 haft en hög tillväxttakt. Under årets nio första månader har omsättningen ökat med 25%. Antalet företagskunder uppgår nu till ca 43 000, en ökning med 49% sedan årsskiftet.

- En viktig del i framgången är att vi främst har satsat på den ”glömda marknaden” små och medelstora företag, menar Rickard von Horn, VD Phonera.
- Vi har också varit duktiga på att värva nya och lojala kunder till en låg kostnad. Kunderna har attraherats av våra innovativa, okomplicerade lösningar och vi har en mycket flexibel, kostnadseffektiv organisation.

Phonera fokuserar nu på tillväxt. Målet är att växa med minst 15 procent per år. Det ska ske dels genom att utöka antalet företagskunder, dels genom att erbjuda nya innovativa produkter och tjänster till befintliga kunder.
- Vi kommer att erbjuda nyheter inom analoga telefoniabonnemang men också nya lösningar för mobiltelefoni, ADSL och IP-telefoni, säger Henric Wiklund, vice VD Phonera.

Phonera har genomgått Stockholmsbörsens sedvanliga granskning för notering och Phonera-aktien kommer som en följd av Stockholmsbörsens bolagskommittés godkännande att börja handlas på Small Cap, Informationsteknik fredag den 24 november.
Phonera har upprättat ett noteringsdokument, som från och med idag finns tillgänglig på bolagets hemsida www.phonera.com.


För mer information kontakta gärna:
Rickard von Horn
VD Phonera AB
Mobil: 0707-20 46 60
E-post: rvh@phonera.se

Henric Wiklund
Vice VD Phonera AB
Mobil: 0701-82 00 00
E-post: hw@phonera.se

Phonera är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda sina kunder enkla och begripliga kommunikationslösningar till låga kostnader. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster.