Phonera Företag AB

Phonera AB har utsett Remium AB till likviditetsgarant

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:48 CET

Phonera AB har utsett Remium AB till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska Lista.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien.

Åtagandet ligger inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranter och påbörjas från och med den 6 november 2006.

För ytterligare information kontakta:
Rickard von Horn
VD Phonera AB
Mobil: 0707-20 46 60
E-post: rvh@phonera.se

Mattias Svensson, Remium AB, telefon 08-454 32 00