Phonera Företag AB

Phonera expanderar och bygger ut sitt datacenter i Linköping

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2010 09:12 CEST

Phoneras toppmoderna datacenter i Linköping invigdes den 8:e oktober 2009. Datacentret är dimensionerat för ca 280 rack varav 84 är byggda i dagsläget. Nu är dessa 84 rack fyllda och Phonera initierar en utbyggnad av hallen med ytterligare 84 rack. Investeringskostnad för utbyggnaden av etapp 2 är drygt 10 miljoner.

Phoneras Datacenter är en av Sveriges mest moderna anläggningar för högeffekt hosting och den kan klara upp till 22 kW nyttolast per rack. Datacentret är byggt med högsta säkerhet i alltifrån inbrottsskydd och brandskydd till högsta redundans på elförsörjning och kyla. Phoneras datacenter är byggda med den allra senaste teknologin för att minimera effektförlusterna. Genom att utnyttja frikyla från luft och mark kombinerat med slutna klimatsystem i servergångarna har Phonera lyckats minska energiåtgången med upp till 60 procent jämfört med ett normalt datacenter med underblåsande kyla. I och med detta är Linköpingsanläggningen sannolikt Sveriges miljövänligaste.
- På grund av stark efterfrågan på våra tjänster så bygger vi nu ut vår datahall i Linköping, vilket är ett fint kvitto på att vi levererar kompletta lösningar som marknaden verkligen behöver. Det säger Niklas Beckvid, teknisk chef Phonera.

Om Phoneras datacenter i Linköping
Phoneras datacenter i Linköping omfattar ca 280 rack, fullt utbyggt, och utrustas med den modernaste utrustningen för att kunna hantera stora effekter per rack. Centret byggs för ”Ultra-High Density”-hosting för de mest energikrävande servrarna.
I konventionella datacenter med underblåsande kyla kan effekten per rack maximalt uppgå till omkring 5-6 kW nyttolast. Detta innebär att ett 42U-rack endast kan fyllas till hälften med 1U-servrar för att inte riskera problem med kyla. Phonera inför en teknik med kyla i rackraderna som medför att vi kan erbjuda upp till 22 kW nyttolast per rack. Kunderna kan därmed utnyttja sina rack fullt ut och behöver inte oroa sig för sin elförsörjning eller för kyla som i traditionella datahallar. Varm och kall luft blandas inte då den varma gången är innesluten med väggar och tak. Kylaggregat är placerade i rackraden, istället för i rummet som med vanlig underblåsande kyla. Detta möjliggör mycket högre nyttolaster i racken än med konventionell datorhallsdesign och samtidigt reduceras energiförbrukningen för att driva kylfläktarna med 50 procent. Denna lösning är Phonera först i Sverige med att erbjuda som hosting-företag.

Uptime
Anläggningen i Linköping har precis som Phoneras andra datacenter helt separerade A- och B-matningar av el till varje server. Dessa system är utförda i en äkta 2N layout, med galvaniskt och fysiskt separerade transformatorer, reservkraftaggregat, ställverk, UPS:er med tillhörande batterier, elfördelningar och PDU:er. Totalt får den fullt utbyggda anläggningen en kapacitet på mer än 1,1 MW avbrottsfri kraft, vilket som jämförelse ungefär motsvarar den genomsnittliga årsförbrukningen i 500 eluppvärmda villahushåll i Sverige. Phoneras datacenter är byggda för att möta högt ställda krav från internationella organisationer som TIA och Uptime Intsitute. Hallarna är byggda för att ge 100 procent uptime vilket vi har haft i alla Phoneras datacenter sedan driftstart.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Beckvid

Teknisk Chef Phonera
Mobil: 070-792 45 00
E‐post: niklas.beckvid@phonera.se

PHONERA AB (publ) är en utmanare på den svenska marknaden för kommunikationstjänster till företag. Vi skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kunden kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har 60 000 företagskunder och omsatte 2009 309 mkr med ett rörelseresultat om 11 mkr. Vår aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.